LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Het proces van spiritueel ontwaken is een lang en moeizaam proces dat kan worden onderverdeeld in verschillende fases. Het proces van spiritueel ontwaken is voor iedereen anders, maar we hebben geprobeerd om (zover dat kan) verschillende fases in het proces te identificeren. Zo hopen we je een idee te kunnen geven van de spirituele reis die je te wachten staat (of waar je al in zit).

De hier beschreven fases zijn slechts suggestief en staan niet in steen gebeiteld. Iedereen doorloopt het proces op zijn of haar eigen manier en in zijn of haar eigen tempo. Dat je niet hetzelfde pad kunt volgen of niet hetzelfde tempo kunt aanhouden als anderen betekent daarom absoluut niet dat je iets verkeerd doet. Het ontwakingsproces is een ervaring van zelfontdekking en zelfrealisatie en stelt je open voor het vinden vinden van jouw pad.

Fase 1: Verwarring, frustratie en verlangen naar verandering

Je voelt je ellendig, bezorgd en neerslachtig over het leven. Je bent ongelukkig met de huidige staat van je leven en maakt je zorgen over waar je naartoe gaat. Je voelt je niet verbonden en niet gesteund door mensen in je omgeving. Je voelt je verloren en alsof je je leven niet meer onder controle hebt.

Je voelt de drang naar verandering. Je verlangt naar stabiliteit en een doel in je leven. Je wil verantwoordelijkheid nemen voor je geluk. Je wil je levenspad uitstippelen en je lot in eigen handen nemen.

De frustratie met het heden en een intens verlangen naar verandering triggert de verborgen bron van energie in je, die je op het pad van ontwaken zet.

Fase 2: Begin van de transformatie

Je wordt overspoeld door een stormloop van emoties die samenhangen met het leven dat je tot nu toe hebt geleefd. Je ervaart een gevoel van vrijheid, opwinding, euforie en vreugde naast pijn en heartbreak.

Deze combinatie van goede en slechte gevoelens helpt je om met meer duidelijkheid en een nieuw perspectief op je leven terug te kijken. Je begint je motieven, daden en beslissingen te analyseren en in twijfel te trekken. Dit is de eerste stap naar verandering.

Fase 3: Verbijstering, onderzoek en intern touwtrekken

Als je nadenkt over het leven en hoe je het hebt geleid, het onder de loep neemt en het begint te onderzoeken, word je geconfronteerd met een heleboel tegenstrijdige emoties. Dit kan verwarring en zelfs angst veroorzaken. Je zult merken dat je je verdwaald voelt. Je kan even niet meer weten hoe je verder moet in het leven.

Dit is een fase waarin je voorzichtig moet zijn. Het is gemakkelijk om de veiligere en eenvoudigere weg te kiezen door terug te keren naar je oude gewoonten en je te verzetten tegen de drang om te veranderen. Dit is het moment voor jou om een sprong in het diepe en de knop om te zetten.

De moed opbrengen om deze sprong te wagen is iets wat het gewone van het buitengewone scheidt. Je moet de interne onrust en angst overwinnen om verder te gaan op je pad van ontwaken.

Fase 4: Je alleen en verloren voelen

Terwijl je je twijfels van je afschudt en je tegenstrijdige gedachten achter je laat, zul je merken dat het leven zoals je het kent uit elkaar begint te vallen. Hoewel beangstigend, is dit een onvermijdelijk proces op het pad van ontwaken. Terwijl je je eenzaam voelt en perplex staat, zie je alleen de donkere kant van de wereld. Overal is er verdriet, ellende, lijden en degeneratie, waardoor je je afvraagt hoe het zover heeft kunnen komen.

Je voelt je depressief en verontrust en vraagt je af hoe je in zo’n maatschappij past. Je zou weg willen blijven en alleen willen zijn. Dit is de fase waarin je je gaat afvragen wat het doel van je bestaan is en wie je werkelijk bent.

Door je ongezellige gedrag zullen de mensen om je heen zich afvragen wat er aan de hand is. Dit is iets wat ze misschien niet kunnen begrijpen, zelfs als je het probeert uit te leggen. Vaak wordt dit ervaren als een fase waar je mettertijd overheen komt. Tijd heelt alle wonden.

Fase 5: Eindelijk een sprankje licht

Terwijl je je een weg voorwaarts baant in de lange donkere tunnel, besef je dat je de wereld niet hoeft te veranderen. Je hoeft alleen jezelf te veranderen en dat zal er vanzelf toe leiden dat de wereld om je heen verandert. Er is licht aan het eind van de tunnel.

Dit besef helpt je om je opnieuw te verbinden met de wereld. Je begint te geloven dat je niet voor niets in deze wereld leeft; er is een duidelijk doel voor jouw bestaan. Je perceptie van de wereld en de mensen erin ondergaat een geleidelijke transformatie.

Het gevoel van geruststelling helpt je om je te richten op positieve emoties zoals liefde en dankbaarheid. Dit is de fase waarin je geïnteresseerd kunt raken in het begrijpen van spiritualiteit.

Fase 6: Veranderende overtuigingen en groei

In dit stadium worden je aangeboren paranormale vaardigheden aangescherpt en toegepast. Je intuïtieve vermogens helpen je beseffen dat niemand superieur of minderwaardig is, maar dat we allemaal gelijk zijn. Je begint synchroniciteiten in het dagelijks leven op te merken die je voorheen niet herkende.

Al deze veranderingen in je geest wijzen op het voor de hand liggende – dat je gedachten, gevoelens en emoties je werkelijkheid vormen. En door je geest in de juiste richting te sturen, kun je je werkelijkheid beïnvloeden. Dit besef heeft een blijvend effect op je leven en brengt geleidelijk veranderingen in je levensstijl teweeg.

Fase 7: Inzicht in waarheden over het universum

Één van de meest diepgaande realisaties tijdens deze spirituele reis is het besef dat je niet in het Universum leeft, maar er deel van uitmaakt. Naarmate je bewustzijn groeit, erken je je onmiskenbare verbondenheid met het Universum en de onderlinge verbondenheid met alles wat zich daarin bevindt.

Naarmate je meer kennis verwerft over het Universum, krijg je een dieper begrip van jezelf en je plaats in het geheel der dingen.

Stadium 8: Eén worden met het Universum

De grote openbaring dat je deel uitmaakt van het Universum schept een sterke band in jezelf. Je begint je één te voelen met het Universum en de zin van je bestaan te kennen. Je wordt niet langer geconfronteerd met vragen als “Wie ben ik?” en “Waarom ben ik hier?”. Je vindt antwoorden die je helpen om je leven te verrijken.

Je komt tot het inzicht dat niet alles in het Universum zwart-wit of in gemakkelijk te begrijpen tastbare vorm is. Je begrijpt de waarde en de kracht van intentie en energie en hoe je die kunt gebruiken om je leven te verbeteren.

Het dringt tot je door dat je alleen maar je echte, ware zelf hoeft te zijn om het pad van het hogere doel te bewandelen. En dat dit het doel is van je leven op aarde.

Stadium 9: Realisatie van je ware zelf

Naarmate je de noodzaak gaat inzien om je leven te leiden door je af te stemmen op je ware zelf, beginnen de puzzelstukjes op hun plaats te vallen. Je pad en bestemming zijn duidelijker, ideeën en inspiraties stromen, en je leven is gevuld met vreugde, vrede, overvloed, en alles wat je ooit hebt gewenst.

Je merkt dat je leven is veranderd, samen met de mensen om je heen. Je ervaringen beginnen je huidige staat van hoger bewustzijn te weerspiegelen. Je wordt nog steeds geconfronteerd met moeilijkheden en uitdagingen in het leven, maar je bent beter voorbereid om ze aan te kunnen.

Fase 10: Acceptatie en overgave

Naarmate je verder komt in het leven met het besef dat je één bent met het Universum, leer je wanneer je je moet overgeven aan de hogere macht en wanneer je samen moet werken. De geruststelling dat je op elk moment toegang hebt tot onbeperkte energie en dat je altijd de leiding hebt, kan je helpen grote hoogten in het leven te bereiken.

Fase 11: Dankbaarheid

Naarmate je een leven van geluk, tevredenheid en vrede begint te leiden, leer je de waarde van het leven dat je gegeven is te waarderen. Je wordt overspoeld door een gevoel van dankbaarheid voor de kans om een zinvol leven te leiden. Je gebruikt dit gevoel van dankbaarheid om op het pad te blijven en het goede werk voort te zetten.

Fase 12: Hoger bewustzijn

Als je je leven leidt met het besef dat het Universum altijd achter je staat, verdwijnen je negatieve eigenschappen. Je begint positieve energie uit te stralen met onvoorwaardelijke liefde, mededogen en vriendelijkheid voor alle medecreaties op aarde. Je aanvaardt de waarheid dat het leven te kort is en dat elk moment ervan ten volle geleefd en ten volle genoten moet worden.

Je begrijpt dat het proces van spiritueel ontwaken draait om het gemakkelijker, eenvoudiger, gelukkiger, vrediger, veiliger en plezieriger maken van het leven.

Tot slot

Het proces van spiritueel ontwaken is niet voor iedereen hetzelfde. Voor sommigen zijn de hierboven beschreven stadia misschien niet duidelijk en herkenbaar.

Inzicht in de mogelijke verschillende fases kan van pas komen om je oriëntatie te vinden als je je halverwege de reis verloren voelt. Een andere manier om ernaar te kijken is dat de fases van spiritueel ontwaken orde scheppen in de chaos. Het vereenvoudigt de stappen en helpt je het proces te begrijpen.

Verlies in de opwinding van de reis niet uit het oog dat het hele proces bedoeld is om het leven gemakkelijker en niet ingewikkelder te maken. Hoewel de reis enige verwarring kan brengen en je in het begin gedesoriënteerd kan laten voelen, blijf rustig. Werk er doorheen om het licht te zien en er verlicht uit te komen.

Welke fases doorloop je bij een spirituele ontwaking?

- RECLAME -

X